Commissies

Het Peels Bierbrouwersgilde heeft verschillende commissies. Het doel van de commissies is om taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden in kleine groepen uit te voeren. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.


Ons gilde heeft op dit moment de volgende commissies:

  • Excursiecommissie

  • Kascommissie

  • BBQ commissie

  • Clubkampioenschapscommissie

Een commissie informeert regelmatig het bestuur over de gang van zaken.

De commissie houdt een gedegen administratie bij waarin naast de financiële kant ook de opgedane kennis wordt gebundeld (een draaiboek). Hierin staan adressen, tussenpersonen, werkwijzen, locaties enz. Periodiek wordt met de penningmeester de financiële administratie afgehandeld waarbij de commissie een volledig verslag van de financiële status overlegt.