Bestuur

Martijn Baas

Robert van de Laar

Dave Lindenbergh

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Contact: bestuur@peelsbierbrouwersgilde.nl

Robert, Martijn en Dave